شهادت شهدشیرینی است که

 عاشق از دست معشوق خویش میگیرد

 تا در حریم وصل خود نثار جان کند

 

شهدا شور جنت الحسین بودند

 مرغان ملکوتی امام بودند

 که جنت فردوس فرش قدوم آنهاست

 

شهادت برترین معراج عشق است

 شهادت برترین دیوان عشق است

 
برچسب ها : شعر