بزرگ مرد تاریخ

امام خمینی (ره)

اذناب آمریکا باید بدانند در راه خدا مسأله ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه میشود. مقام شهادت خود اوج بندگی وسیر وسلوک در عالم معنویت است.

 

 

امام خامنه ای

امام خامنه ای (حفظه الله)

شهادت گل خوشبو و معطری است که جز دست برگزیدگان خداوند در میان انسان ها به آن ها نمیرسد.

 
برچسب ها : عکس برچسب ها : سخن بزرگان