شهید محمد محسنی

از تمامی خواهران و برادران حزب الله می خواهم حجاب کامل را حفظ نموده و با این عمل مشت محکمی به دهان یاوه گویان و تفاله های استکبار غرب و شرق زنند. از برادران می خواهم که راهم را ادامه داده و یاور و در خط امام باشند.

شهید محمد محسنی

منبع : کتاب نردبان شهادت
برچسب ها : عکس برچسب ها : سخن بزرگان