یکی از خاطرات مهم در تاریخ کشورمان خاطرات آزادگان دلیر و سرافراز می باشد که اهمیت زیادی دارد و نشان دهنده روحیه مقاومت و ایستادگی این بزرگمردان عزیز در دیار بیگانگان و مهاجمان دارد و با مطالعه آن متوجه می باشیم این جماعت متجاوز چگونه با مردم دلیر ایران برخورد می کردند و از هیچ جنایتی فروگزار نبودند.اینک به خواندن خاطرات جناب  حاج آقای نوری نیا یکی از عزیزان  آزاده که هم اکنون  از تبحر خاصی در فهرست نویسی نسخ خطی برخوردار هستند می پردازیم.