دیروز ، کنار یاران و مثل همیشه در راه بودی

سرو استوار

فکر کردم ، امروز پای رفتنت نیست !!! ولی راه زیر پای توست.

حالا می فهمم ، دست خدا را گرفتی که همچنان در راهی

 

 

معراج فرشتهدست خدا

 

 

فردا ، وقت نفس های بهشتی ، دستم بگیر که قدر تو در راه نبودم

نفس بهشتی
برچسب ها : عکس برچسب ها : جانباز